Kiedy otrzymamy wynik badania przesiewowego naszego dziecka?

Kiedy otrzymamy wynik badania przesiewowego naszego dziecka?

Laboratorium nie kontaktuje się z rodzicami dzieci, których wyniki są prawidłowe (dotyczy to wszystkich badanych w teście chorób, nie tylko mukowiscydozy). Brak kontaktu ze strony laboratorium lub ośrodka CF w przeciągu 3-6 tygodni to bardzo wiadomość – oznacza, że wyniki są dobre i nie wykryto chorób w tym mukowiscydozy.

Jeżeli wynik badań laboratoryjnych jest niejednoznaczny z powodów technicznych, był problem z wykonaniem badań (z różnych przyczyn, np. za małej ilości krwi w plamach na bibułce), laboratorium kontaktuje się listownie z rodzicami, najczęściej wysyłając nowy zestaw – bibułkę.

Jeżeli podczas badań wykryto nieprawidłowości, odchylenia od normy w wynikach lub wykryto mutacje CFTR, pozytywny wynik badania przekazywany jest do ośrodka klinicznego, ośrodka CF np. do Dziekanowa Leśnego. Ośrodek kontaktuje się telefonicznie lub listownie z rodzicami dziecka i umawia na wizytę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Opinie  |  Informacje: Brak utworzonych elementów, dodaj kilka.